MOTORNA ULJA

FUNKCIJE MOTORNIH ULJA

Glavne funkcije koje motorno ulje mora ispuniti su

 • Podmazivanje i smanjenje trenja
 • Hlađenje motora
 • Održavanje čistoće motora
 • Zaštita od korozije
 • Ispunjavanje neravnina u svrhu održavanja kompresije

PODJELA I VRSTE MOTORNIH ULJA PREMA NASTANKU

Mineralna motorna ulja su tekuće gorivo dobiveno iz mineralne i biljne baze kao produkt destilacije nafte, katrana, ugljena, drveta itd. Većinski udio sastava mineralnog motornog ulja čine ugljikovodici. Mineralno motorno ulje je supstanca relativno niske vrijednosti koja se stvara u velikim količinama. Zbog niske cijene izrade i sveprisutne opskrbe, velika je njihova eksploatacija u raznim domenama života. Do nedavno su se mineralna motorna ulja, kao jedina opcija, upotrebljavala u moto industriji, no napretkom tehnologije i tehničkim usavršavanjem vozila, standardi su se promijenili i mineralna motorna ulja više nemaju dovoljno dobra svojstva koja bi zadovoljavalja suvremene standarde za podmazivanje motora.

Sintetička motorna ulja su lubrikanti čiji sastav čine kemijske komponente sintetizirane na umjetan način. Sastoje se od sintetičkog PAO baznog ulja i aditiva. Sintetička motorna ulje se koriste kao nadomjestak za lubrikante rafinirane iz nafte koji rade pri ekstremnim temperaturama zato što općenito omogućuje superiorna mehanička i kemijska svojstva za razliku od tradicionalnih mineralnih motornih ulja.

Polusintetička motorna ulja (poznata i pod nazivom “sintetički spojevi”) su spojevi mineralnih i sintetičkih motornih ulja, s tim da je najveći udio sintetičkih ulja u mješavini 30%. Ova vrsta motorna ulja su stvorena kako bi imala mnoge beneficije sintetičkih motorna ulja, ali i ukupan manji trošak nego čista sintetička motorna ulja.

Prednosti sintetičkih motornih ulja

Tehničke prednosti sintetičkih motornih ulja uključuju:

 • Bolje performance pri niskim i visokim temperaturama
 • Bolju kemijsku stabilnost
 • Smanjenu hlapljivost
 • Otpornost prema oksidaciji, temperaturnom šoku i problemima vezanim za uljni talog
 • Produžene intervale izmjene motornog ulja koji podrazumijevaju i zaštitu okoliša zbog smanjenog uljnog otpada
 • Poboljšanu ekonomičnost goriva kod pojedinih konfiguraciuja motora.
 • Bolje podmazivanje pri hladnim startovima.

SAVJETI ZA PRAVILAN ODABIR MOTORNOG ULJA ZA VAŠ AUTOMOBIL

U priručniku za Vaš automobil pronađite koju gradaciju viskoziteta motornog ulja preporučuje proizvođač (npr. 5W-40, 10W-40 itd.)

U priručniku za Vaš automobil pronađite tvorničke specifikacije za motorno ulje (npr. VW 505 01, 507 00, Mercedes Benz 229.51 itd.).

U slučaju da niste u mogućnosti izabrati motorno ulje iz priručnika za Vaš automobil onda birajte motorno ulje prema gradaciji viskoziteta koje je jedno od najvažnijih obilježja koje morate gledati kod odabira odgovarajućeg motornog ulja.

KLASIFIKACIJA PREMA VISKOZITETU (VISKOZNOSTI) MOTORNIH ULJA

Viskozitet motornih ulja je svojstvo ulja koje se odnosi na način protoka i otpornosti ulja pri određenim temperaturama.Viskozitet je jedna od najspecifičnijih osobina motornih ulja koja je uvjetovana izrazitom ovisnošću o temperaturi.

Rjeđa motorna ulja imaju vodenkastiju konzistenciju te lakše teku pri niskim temperaturama nego teža motorna ulja koja imaju gušću konzistenciju.

Rijetka motorna ulja su bolja za lakši start pri hladnom vremenu i za smanjenje trenja, dok su gušća motorna ulja bolja za održavanje jačine sloja i pritiska ulja pri visokim temperaturama i opterećenjima.

Viskozitet motornih ulja je mjerljiv pri čemu mu se dodijeljuje brojčana oznaka koju neki ljudi smaraju gustoćom motornog ulja. Stupanj viskoziteta je mjera za stupanj protočnosti motornnog ulja. Što je niži viskozitet motornog ulja, to je motorno ulje rjeđe. Što je viši viskozitet motornog ulja, motorno ulje je gušće konzistencije.

Posebni pogonski uvjeti zahtijevaju motorna ulja specifičnih svojstava, stoga se motorna ulja klasificiraju prema viskozitetu.

SAE klasifikacija razvijena je od strane Američkog Društva Automobilskih Inženjera SAE (Society of Automotive Engineers).

SAE klasifikacija razlikuje dvije glavne grupe motornih ulja:

1. Monogradna (sezonska, ispunjavaju zahtjeve samo jedne gradacije viskoziteta, moraju se mijenjati prema godišnjim dobima zima / ljeto).

Monogradna motorna ulja imaju određena ograničenja kod hladnog vremena jer kod vrlo niskih temperatura vjerojatno neće imati potpunu protočnost, a samim time motor nema dovoljnu zaštitu. Monogradna motorna ulja više nisu u uporabi kod posljednjih modela automobilskih motora, ali postoji potražnja za njima za uporabu kod nekih starijih i antiknih motora. Klasičan primjer monogradnog ulja je SAE 30, najčešće specificirano za male klima motore u vrtnim kosilocama, vrtnim traktorima, mobilnim generatorima i benzinskim lančanim pilama.

2. Multigradna (koriste se tijekom cijele godine, ispunjavaju zahtjeve više gradacija viskoziteta)

Multigradna motorna ulja imaju manje izraženu promjenu viskoziteta pri različitim temperaturama nego što imaju monogradna motorna ulja što omogućuje korištenje istog motornog ulja u širokom temperaturnom rasponu i čini multigradna ulja idealnim za sve vremenske uvjete. Multigradna ulja imaju dobar protok pri niskim temperatura što omogućuje lakši start motora, a pri visokim temperaturama zadržavaju dovoljno gustoće kako bi omogućila odgovarajuće podmazivanje. Klasičan primjer multigradnog motornog ulja je SAE 10W-40.

Većina motornih ulja posljednjih generacija su formulirana od različitih gradacija ulja kako bi motorno ulje imalo kombinaciju najboljih svojstava od motornih ulja guste i rijetke viskoznosti.

Rijetka motorna ulja, kao što je čisto SAE 10W koje je formulirano za rad u zimskim uvjetima, vjerojatno ne bi omogućilo odgovarajuće podmazivanje u ljetnim uvjetima i vožnji pri visokim brzinama. Isto tako, gušće motorno ulje za visoke temperature, kao što je SAE 30 ili 40, bi vjerojatno postali toliko kruto na temperaturama ispod nule da motor vozila ne bi mogao funkcionirati.

Motorna ulja visoke viskoznosti su gušće strukture i pogodnija za djelovanje pri višim temperaturama. Ova motorna ulja mogu biti i monogradna motorna ulja i multigradnamotorna ulja kao što su SAE 30, 40 ili 50.

Multigradna motorna ulja imaju širok raspon viskoznosti koja su naznačena dvoznamenkastim klasama.U današnje vrijeme popularne multiviskozne gradacije uključuju 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-40 i10W-60. Prva znamenka uz “W” se odnosi na rang viskoziteta pri niskim temperaturama, dok se druga znamenka odnosi na rang viskoziteta pri visokim temperaturama.

Kao što je već gore ukratko navedeno, SAE klasifikacija podrazumijeva i podjelu motornih ulja na šest “zimskih” klasa viskoznosti (0W, 5W, 10W, 15W, 20W i 25W) te pet “ljetnih” klasa viskoznosti (20, 30, 40, 50, 60).

Kod motornih ulja višestruke viskoznosti , oznaka “W” (winter) obilježava tzv. zimska motorna ulja. Prva brojčana oznaka (gradacija) ispred slova W (0W, 5W, 10W, 15W, 20W i 25W) određena je s tri parametra:

 • Maksimalnom dinamičkom viskoznošću na niskim temperaturama
 • Maksimalnom graničnom temperaturom pumpabilnosti
 • Maksimalnom kinematičkom viskoznošću u mm2/s na 100° C

Dakle, ta brojčana oznaka određuje vrijednost točke protoka motornog ulja izraženu kroz Celzijeve stupnjeve. Rang je određen u laboratoriju koristeći simulator hladne poluge i test s mini rotacijskoim viskometrom (uređajem za određivanje viskoznosti neke tvari). Indeks viskoznosti predstavlja težinu motornog ulja pri 100 stupnjeva Celzijevih (točka vrenja vode).

Motorna ulja niske viskoznosti koja lagano protiču pri niskim temperaturama imaju oznake 0W, 5W ili 10W. Oznake 15W i 20W su za višetežinska motorna ulja.

Druga brojčana oznaka (gradacija) iza slova W (20, 30, 40, 50, 60) određena je s dva parametra:

 • Opsegom kinematičke viskoznosti u mm2/s na 100̊ C
 • Dinamičkom viskoznosti na 150̊ C pri visokim brzinama kretanja

Gornje definicije gradacija motornih ulja pomažu korisniku pri razumijevanju oznaka koje se nalaze na bocama motornih ulja.

KLASIFIKACIJA MOTORNIH ULJA PREMA RAZINI KVALITETE

Klasifikacija prema radnim karakteristikama – API klasifikacija

1. API (American Petroleum Institute) klasifikacija je najpoznatija klasifikacija motornih ulja na globalnoj razini. Od njezina uvođenja 1947. godine sustav je bio nadograđivan više puta. U Europi je klasifikacija prihvaćena 1972., a posljednja je revizija bila 1996. API sustav klasifikacije kvalitete dijeli motorna ulja na dvije kategorije.

“S” (Service) kategorija – odnosi se na benzinska motorna ulja (dizajnirana za automobile, laka dostavna vozila i lake kamione s benzinskim motorima).

Postoji 11 razina kvalitete unutar “S” kategorije (SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL i SM) koje korespondiraju s različitim vrstama motora i emisija kontrolne opreme.

“C” (Commercial) kategorija – odnosi se na dizelska motorna ulja (dizajnirana za teška vozila i vozila s dizelskim motorima).

Postoji 13 razina kvalitete unutar „C“ kategorije (CA, CB, CC, CD, CD-II, CE, CF, CF-2, CF-4, CG-4, CH-4, CI-4 i CJ-4 ).

Znamenke korištene u oznakama (CD-II, CF-2, CF-4, CG-4, CH-4, CI-4 i CJ-4 ) specificiraju koji je stupanj namijenjen za određene dvotaktne odnosno četverotaktne dizelske motore.

Tabelarni prikaz režima rada motora, uvjeta primjene i kvaliteta motornog ulja.

BENZINSKI MOTORI – S KATEGORIJA

BENZINSKI MOTORI – S KATEGORIJA

KATEGORIJA STATUS UPORABA
SM Aktualan Uporabljivo za sve automobilske motore koji se trenutno koriste. Uvedena na tržište 2004., SM motorna ulja su napravljena da omoguće poboljšanu otpornost prema oksidaciji, poboljšanu zaštita od taloga, veću zaštitu izdržljivosti i bolji učinak pri niskim temperaturama kroz životni vijek motornih ulja. Neka SM motorna ulja zadovoljavaju posljednje ILSAC specifikacije i/ili su kvalificirana za očuvanje energije.
SL Aktualan Za automobilske motore proizvedene 2004. i ranije.
SJ Aktualan Za automobilske motore proizvedene 2001. i ranije.
SH Zastarjelo Za automobilske motore proizvedene 1996. i ranije.
SG Zastarjelo Za automobilske motore proizvedene 1993. i ranije.
SF Zastarjelo Za automobilske motore proizvedene 1988. i ranije.

DIZELSKI MOTORI – C KATEGORIJA, komercijalna vozila

KATEGORIJA STATUS UPORABA
CJ-4 Aktualan Uvedeno na tržište 2006. Za visokobrzinske četverotaktne motore stvorene da zadovoljavaju standardima emisije ispušnih plinova. CJ-4 motorna ulja su sastavljena kako bi bila za uporabu u svim vrstama primjene s dizelskim gorivom koje imaju u sastavu makimum sumpora do 500 ppm (0.05% po težini). Ipak, uporaba ove vrste motornih ulja s razinom sumporskog goriva (0.0015% po težini) višom od 15 ppm mogu utjecati na trajnost ispušnog sistema nakon obrade i/ili na intervale izmjene motornog ulja. CJ-4 motorna ulja su učinkovita pri održavanju izdržljivosti sistema kontrole emisije ispušnih plinova u kojima se koriste filteri čestica i drugi napredni sistemi naknadne obrade. Optimalna zaštita je omogućena kontrolom od trovanja katalizatorom, blokiranjem filtera čestica, istrošenosti motora, taloga na ventilu, stabilnosti temperature, pribora za kontrolu izgaranja čađe, debljanja uvjetovanog oksidacijom i gubitka viskoznosti zbog shear. API CJ-4 motorna ulja nadmašuje zahtjeve performansi od motorna ulja API CI-4, s CI-4 plus, CI-4, CH-4, CG-4 i CF-4 i mogu efikasno podmazivati motore … Koristeći CJ-4 motorno ulje s razinom sumporskog goriva višom od 15 ppm, konzultirajte priručnik proizvođača za interval između dva servisa.
CI-4 Aktualan Uvedeno na tržište 2002. Za visokobrzinske četverotaktne motore dizajnirane da zadovolje standarde emisije ispušnih plinova 2004. koji su implementirani 2002. CI-4 motorna ulja su stvorena da podupiru trajnost motora u kojima se koristi recirkulacija ispušnih plinova (EGR) i koja su namijenjena za uporabu s dizelskim gorivom koje ima sumporni sadržajem do 0.5% od ukupne težine. Može se upotrebljavati umjesto CD, CE, CF-4 i CG-4 motornih ulja.
CH-4 Aktualan Uvedeno na tržište 1998. Za visokobrzinske četverotaktne motore dizajnirane da zadovolje standarde emisije ispušnih plinova 1998. CH-4 motorna ulja su sastavljena izričito za uporabu s dizelskim gorivom koji ima sumporni sadržajem do 0.5% od ukupne težine. Mogu se upotrebljavati umjesto CD, CE, CF-4 i CG-4 motornih ulja.
CG-4 Aktualno Uvedeno na tržište 1995. Za visokobrzinske četverotaktne motore teški rad koji koriste gorivo s ,manje od 0.5% težine sumpora. CG-4 motorna ulja su potrebna za motore koji podržavaju standarde emisije ispušnih plinova 1994. Mogu se upotrebljavati umjesto CD, CE i CF-4 motornih ulja.
CF-4 Aktualno Uvedeno na tržište 1990. Za visokobrzinske četverotaktne motore s prirodnom aspiracijom i tubo punjenjem. Mogu se upotrebljavati umjesto CD i CE motornih ulja.
CF-2 Aktualno Uvedeno na tržište 1994. Za dvotaktno cikličke motore u težim uvjetima rada. Mogu se upotrebljavati umjesto CD-II motornih ulja.
CF Aktualno Uvedeno na tržište 1994. Za offroad, indirektno injektirane i ostale dizelske motore uključujuči i one koji koriste gorivo s više od 0.5% težine sumpora. Mogu se upotrebljavati umjesto CD motornih ulja

2. ACEA klasifikacija

2. ACEA klasifikacija stvorena je u okrilju Asocijaciji europskih proizvođača vozila (Association des Constructeurs Europeens d’ Automobiles). Klasifikacija je usvojena 1991. kako bi zamijenila klasifikaciju CCMC koja se koristila od 1972. ACEA klasifikacija ispunjava i nadilazi standardne zahtjeve za motorna ulja koje su podnijele vodeće europske automobilske industrije – BMW, DAF, Ford Europa, General Motors Europa, MAN, Mercedes-Benz, Peugeot, Renault, Rolls-Royce, Rover, Saab-Scania, Volkswagen, Volvo, FIAT itd. Osigurava izuzetno duge intervale izmjene motornog ulja, čistoću motora i smanjuje potrošnju goriva.

Posljednja revidrana ACEA klasifikacija stupila je na snagu 28. veljače 2007. Novoizrađena verzija znatno odstupa od prethodne jer ne uzima u obzir samo Euro-1, Euro-2 i Euro-3 zahtjeve već i novi standarde Euro-4. Odlikuje se manjim brojem kategorija motornih ulja – ima 12 podkategorija grupiranih u 3 kategorije:

 • A / B – motorna ulja za benzinske i dizelske motore putničkih automobila i lakih komercijalnih vozila
 • C – motorna ulja kompatibilna za katalizatore
 • E – motorna ulja za teške radne dizelske motore

A / B – Motorna ulja za benzinske i dizelske motore putničkih automobila i lakih komercijalnih vozila

A1/B1: niži viskozitet, smanjeno habanje, (HTHSV 2,9-3,5 mPa.s)

A1/B1 stabilno motorno ulje (u primjeni ostaje u gradaciji viskoznosti) namijenjeno za uporabu kod benzinskih motora s produženim intervalima izmjene motornog ulja te kod automobila i lakih dostavnih vozila s dizelskim motorima specifičnog dizajna koji zahtjeva korištenje motornih ulja niskog trenja i niske viskoznosti pri visokim temperaturama. Ova vrsta motornih ulja nisu pogodna za uporabu kod nekih motora. Iz istih je razloga, ako postoji sumnja u odabir, preporuka konzultirati priručnik za Vaš automobil.

A3/B3: motori s visokim učinkom, produljen interval izmjene motornog ulja, za uporabu tijekom cijele godine, za uporabu pri otežanim uvjetima rada motora.

A3/B3 stabilno motorno ulje namijenjeno za uporabu kod benzinskih motora s visokim učinkom te kod automobila i lakih dostavnih vozila s dizelskim motorima prema specifikacijama proizvođača motora. Zbog niske viskoznosti pogodna za korištenje tijekom cijele godine te pogodna za uporabu pri otežanim uvjetima rada koji su definirani od strane proizvođača motora.

A3/B4: vidi A3/B3 plus direktno ubrizgavanje dizela

A3/B4 stabilno motorno ulje namijenjeno za uporabu kod benzinskih motora s visokom učinkom i kod dizelskih motora s direktnim ubrizgavanjem. Motorno ulje A3/B4 je također pogodno za zahtjeve opisane kod A3/B3.

A5/B5: specijalni motori visokog učinka, vrlo dugi intervali zamjene motornog ulja, zahtjevi viskoziteta A1/B1, zahtjevi kvalitete A3/B3

A5/B5 stabilno motorno ulje namijenjeno za uporabu kod benzinskih motora s visokim učinkom, s produženim intervalima izmjena motornog ulja te kod automobila i lakih dostavnih vozila s dizelskim motorima izrađenim za korištenje motornih ulja niskog trenja i niske viskoznosti pri visokim temperaturama te visokom “shear rate” (HTHS) viskoznosti od 2.9 do 3.5 mPA.

Upozorenje: Ova vrsta motornih ulja nisu pogodna za uporabu kod nekih motora. Iz istih je razloga, ako postoji sumnja u odabir, preporuka konzultirati priručnik za Vaš automobil.

C: Motorna ulja prema kompatibilnosti s katalizatorima (Motorna ulja za osobne automobile, kompatibilna s katalizatorima)

C1: Motori visokog učinka, vrlo dugi intervali zamjene motornog ulja, nivo kvalitete A5/B5, sniženi viskozitet HTHS>2,9 mPa.s, nizak SAPS (max 0,5%) C1 Stabilno motorno ulje namijenjeno za uporabu kao motorno ulje kompatibilno s katalizatorima kod vozila s DPF i TWC komponentama, kod automobila s visokim učinkom te kod lakih dostavnih vozila s dizelskim i benzinskim motorima koji zahtjevaju korištenje motornih ulja niskog trenja, niske viskoznosti i niskog SAPS-a s minimalnom HTHS viskoznosti od 2.9 mPa.s. Ove vrste motorna ulja će osigurati dugotrajnost i efikasnost DPF i TWC komponenti te će omogućiti ekonomičnu potrošnju goriva.

Upozorenje: ove vrste motornih ulja imaju najnižu SAPS razinu i nisu pogodna za uporabu kod nekih motora. U slučaju postojanja dvojbe, obavezno konzultiranje priručnika za Vaš automobil.

C2: Motori visokog učinka, vrlo dugi intervali izmjene motornog ulja, nivo kvalitete A5/B5, snižen HTHS >2,9 mPa.s, srednji SAPS (max 0,8%)

C2 Stabilno motorno ulje namijenjeno za uporabu kao motorno ulje kompatibilno s katalizatorima kod vozila s DPF i TWC komponentama, kod automobila s visokim učinkom i kod lakih dostavnih vozila s dizelskim i benzinskim motorima koji zahtjevaju korištenje motorna ulja niskog trenja i niske viskoznosti s minimalnom HTHS viskoznosti od 2.9 mPa.s. Ova vrsta motornih ulja će osigurati dugotrajnost i efikasnost DPF i TWC komponenti te će omogućiti ekonomičnu potrošnju goriva.

Upozorenje: ove vrste motorna ulja nisu pogodna za uporabu kod nekih motora. U slučaju postojanja dvojbe, obavezno konzultiranje priručnika za Vaš automobil.

C3: Motori visokog učinka, vrlo dugi intervali izmjene motornog ulja, nivo kvalitete A3/B4, HTHS >3,5 mPa.s, srednji SAPS (max 0,8%)

C3 Stabilno motorno ulje namijenjeno za uporabu kao motorno ulje kompatibilno s katalizatorima kod vozila s DPF i TWC komponentama te kod automobila s visokim učinkom i kod lakih dostavnih vozila s dizelskim i benzinskim motorima koji zahtjevaju korištenje s minimalnom HTHS viskoznosti od 3.5 mPa.s. Ove vrste motornih ulja će osigurati dugotrajnost DPF i TWC komponenti.

Upozorenje: ove vrste motornih ulja nisu pogodna za uporabu kod nekih motora. U slučaju postojanja dvojbe, obavezno konzultiranje priručnika za Vaš automobil.

C4 Stabilno motorno ulje namijenjeno za uporabu kao motorno ulje kompatibilno s katalizatorima kod vozila s DPF i TWC komponentama te kod automobila s visokim učinkom i kod lakih dostavnih vozila s dizelskim i benzinskim motorima koji zahtjevaju korištenje motornih ulja s niskim SAPS-om i minimalnom HTHS viskoznosti od 3.5 mPa.s. Ove vrste motorna ulja će osigurati dugotrajnost DPF i TWC komponenti.

Upozorenje: ove vrste motorna ulja nisu pogodne za uporabu kod nekih motora. U slučaju postojanja dvojbe, obavezno konzultiranje priručnika za Vaš automobil.

E: Motorna ulja za dizelske motore visokog opterećenja

E4 Stabilno motorno ulje koje omogućuje izvrsnu kontrolu čišćenja ventila. Također omogućuje izvrsnu kontrolu izdržljivosti, kontrolira izgaranje čađe i smanjuje emisiju ispušnih plinova te omogućava stabilnost maziva. Preporučljivo je za uporabu kod dizelskih motora. E4 motorna ulja zadovoljavaju Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV i Euro V zahtjeve kvalitete donesenih u svrhu smanjenja emisije štetnih tvari. Ova vrsta motornog ulja znatno produžuje intervali izmjene ulja, prema preporukama proizvođača. Ulje je pogodna za uporabu kod motora bez filtera čestica, kod pojedinih EGR motora i kod pojedinih motora postavljenih za SRC NOx sustave redukcije (SCR sustav redukcije dušičnih oksida).

Preporuke za uporabu se mogu razlikovati i odstupati između pojedinih proizvođača motora, zato obavezno, u slučaju postojanja dvojbe, konzultiranje priručnik za Vaš automobil.

E6 Stabilno motorno ulje koje omogućuje izvrsnu kontrolu čišćenja ventila. Također omogućuje izvrsnu kontrolu izdržljivosti, kontrolira izgaranje čađe i smanjuje emisija ispušnih plinova te omogućava stabilnost maziva. Preporučljivo je za uporabu kod dizelskih motora. E6 motorna ulja zadovoljavaju Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV i Euro V zahtjeve kvalitete donesenih u svrhu smanjenja emisije štetnih tvari. To su motorna ulja za rad motora u teškim uvjetima koja omogućavaju znatno produžene intervale izmjene motornog ulja, prema preporukama proizvođača. Ulje je pogodna za uporabu kod motora bez filtera čestica, kod pojedinih EGR motora i kod pojedinih motora postavljenih za SRC NOx sustave redukcije(SCR sustav redukcije dušičnih oksida).

Preporuke za uporabu se mogu razlikovati i odstupati između pojedinih proizvođača motora, zato obavezno, u slučaju postojanja dvojbe, konzultiranje priručnik za Vaš automobil.

E7 Stabilno motorno ulje koje omogućuje izvrsnu kontrolu čišćenja ventila. Također omogućuje izvrsnu kontrolu izdržljivosti, kontrolira izgaranje čađe iz ispušnih plinova i smanjuje emisiju ispušnih plinova i omogućava stabilnost maziva. Preporučljivo je za uporabu kod dizelskih motora. E7 motorna ulja zadovoljavaju Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV i Euro V zahtjeve kvalitete donesenih u svrhu smanjenja emisije štetnih tvari. To su motorna ulja za rad motora u teškim uvjetima, npr. znatno znatno produženi intervali izmjene motornog ulja, prema preporukama proizvođača. Ulje je pogodna za uporabu kod motora bez filtera čestica i za većinu EGR motora i za većinu motora koji imaju postavljene SRC NOx sustave redukcije (SCR sustav redukcije dušičnih oksida).

Preporuke za uporabu se mogu razlikovati i odstupati između pojedinih proizvođača motora, zato obavezno, u slučaju postojanja dvojbe, konzultiranje priručnik za Vaš automobil.

E9 Stabilno motorno ulje koje omogućuje izvrsnu kontrolu čišćenja. Također omogućuje izvrsnu kontrolu izdržljivosti, kontrolira izgaranje čađe iz ispušnih plinova (emisija ispušnih plinova) i stabilnost maziva. Preporučljivo je za uporabu kod “highly rated” dizelskih motora i zadovoljavaju Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV i Euro V zahtjeve kvalitete donesenih u svrhu smanjenja emisije štetnih tvari. To su motorna ulja za rad motora u teškim uvjetima, npr. znatno znatno produženi intervali izmjene motornog ulja, prema preporukama proizvođača. Pogodna su za uporabu kod motora sa ili bez filtera čestica i za većinu EGR motora i za većinu motora koji imaju postavljene SRC NOx sustave redukcije (SCR sustav redukcije dušičnih oksida). E9 je izrazito preporučljivo za motore s filterima čestica i stvoreno je za uporabu u kombinaciji s dizelskim gorivom s niskom razinom sumpora.

Preporuke za uporabu se mogu razlikovati i odstupati između pojedinih proizvođača motora, zato obavezno, u slučaju postojanja dvojbe, konzultiranje priručnik za Vaš automobil.

JASO KLASIFIKACIJA

JASO ( Japanese Automotive Standards Organization) je japanska organizacija za utvrđivanje standarda u automobilskoj industiji koja je izradila vlastite standarde kvalitete i performansi za benzinske motore proizvedene u Japanu.

Za četverotaktne benzinske motore koriste se JASO T904 standard koji se odnosi isključivo na motore motorkotača. JASO T904-MA i MA2 standardi su izrađeni s namjerom da razlikuju motorna ulja koja su odobrena za uporabu “wet clutch” a JASO T904-MB standardi za ulja koja nisu pogodna za “wet clutch” uporabu.

Za dvotaktne benzinske motore koriste se JASO M345 (FA, FB, FC) standardi. Ova vrsta standarda se referira isključivo na nisku razinu pepela, skliznost, i nisku razinu dima i blokiranje ispušnih plinova.

Ova vrsta standarda, posebice JASO-MA i JASO-FC izrađeni su da se odnose na aspekte zahtjeva za ulja koji nisu obuhvaćeni kroz API kategorizaciju.

0Shares